Information

Props & Pearls Aps
Nikolai Plads 23
1067 K⊝benhavn k
Telefon 35 25 14 40

Åbningstider

Mandag: LUKKET

Tirsdag - Fredag: 10-17

Tidsbestilling til pr⊝verum anbefales

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig orienteret.

 

 

 

30/01 - 2018

Julie Seiferts Mindelegat uddeles to gange årligt og har til formål at " yde værdigt trængende kvinder, der er hjemmehørende i Kongeriget Danmark hjælp til at søge helbredelse eller lindring for alvorlig sygdomme, herunder neversygdomme, sukkersyge eller ligende."

Legatportionerne er normalt på mellem 4.000 og 10.000 kr og der er 2 årlige uddelinger.

De væsenligste kriterier for tildeling af legatet er, hvor alvorlig sygdommen er og hvor medtaget patienten er af sygdom og behandling.

Ansøgning kan indsendes inden den 15 april og inden den 15. september, med uddeling 4-6 uger senere. Der anvendes et ansøgningsskema, der kan rekvireres hos advokat Henrik Kaastrup-Larsen

(kaastrup-larsen@mail.dk). Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, der ikke må være mere end ca 6 mrd gammel, idet den skal indeholde en beskrivelse af sygdommen og patientens almen tilstand.

Legat bestyrelsen består af 3 medlemmer, heraf et lægefagligt medlem og efter vurdering af de indkomne ansøgninger foretages indstilling til uddeling.